SemperPower draagt bij aan een centrale plek voor kennisdeling omtrent de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen

11 juli 2023

Voor EIGEN is deelname van SemperPower belangrijk omdat de onderneming beschikt over cruciale opslagtechnologie en energiemanagementsystemen voor het ontwikkelen van de energy hub. Hierdoor kan beter omgegaan worden met fluctuerende verbruikers- en/of opwekprofielen. Daarnaast heeft SemperPower een achtergrond in organisatorische, financiële en regulatoire aspecten voor het realiseren van energieopslag in (de)centrale systemen.  

Goed nieuws voor iedereen die betrokken bij of geïnteresseerd is in de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen. Vanaf vandaag is er één centrale plek waarop alle mogelijk relevante informatie en kennis over de ontwikkeling van energy hubs op bedrijventerreinen wordt gedeeld. Deze plek betreft de website van EIGEN, een consortiumproject dat werkt aan een blauwdruk voor de realisatie van energy hubs op bedrijventerreinen voor grootschalige zon- en windinpassing 

De website geeft een goede indruk van de noodzaak en mogelijkheden van energy hubs en laat zien hoe EIGEN verschillende partijen ondersteunt in de verschillende ontwikkelingsfases van zo’n energy hub. Daarnaast zijn er onder de noemer ‘kennisdeling’ tools te vinden die concrete handvatten bevatten om dit te realiseren. Bij ‘nieuws en ontwikkelingen’ volgt men het laatste nieuws in de sector en rondom het project.  

Over EIGEN 

Met het EIGEN project werken we aan een slimme oplossing voor bedrijventerreinen. Met een gevalideerde aanpak (de blauwdruk) koppelen we de lokale vraag en aanbod die niet alleen het congestieprobleem oplost maar die een positieve bijdrage levert aan het hele energiesysteem.   

We ontwikkelen een stappenplan met een EIGEN-toolbox (samen ‘de blauwdruk’) die het voor ontwikkelaars makkelijker maakt om energy hubs te realiseren. We richten ons niet louter op de techniek maar ook op de vraag hoe je het organiseert, financiert en wat wettelijk gezien wel en niet mag. 

Screenshot 2023 07 11 3

De blauwdruk 

De blauwdruk bestaat uit een systematisch uitgewerkt stappenplan dat onderbouwd wordt door de inzet van complementaire EIGEN-tools. Hieronder vallen een Energy Hub Platform, faciliterende EIGEN-tools en een EIGEN-toolsuite met modellen, simulaties en algoritmes. Deze tools zijn modulair opgebouwd en voor de meeste bedrijventerreinen inzetbaar voor de ontwikkeling en implementatie van energy hubs. De ontwikkelde blauwdruk, gevalideerd aan een concrete case, kan aangepast worden naar andere toepassingsdomeinen zoals publieke gebouwen, smart cities en energy communities. 

Op de website lees je meer over de opzet van de blauwdruk en de aanpak van EIGEN. 

Je vindt hem hier: www.eigen-energyhubs.nl