Rioolzuiveringsinstallatie2

Rioolwaterzuiverings­installaties kunnen met slimme batterijen de energietransitie versnellen

24 februari 2022

In het recent verschenen rapport van onderzoeksinstituut Pondera, in opdracht van de Unie van Waterschappen, worden de kansen van RWZI’s als smart energy hubs beschreven. En dat batterijen (voor energieopslag) daar een cruciale rol in kunnen spelen.

 

Maar wat levert een batterij op? Hoe draagt dat bij aan de verduurzaming? En hoe pak je dat aan? SemperPower is de Nederlandse leverancier van slimme energie opslag systemen (batterijen) en heeft speciaal voor waterschappen een oplossing ontwikkeld.

 

Alle waterschappen hebben met overtuiging ingestemd met het Klimaatakkoord. En dus worden er veel projecten gestart om de energietransitie te ondersteunen en waar nodig te versnellen. Bijvoorbeeld door duurzame energie projecten te starten zoals energieopwekking met zon en/of wind en ook energieopwekking via slibvergisting. Maar met alleen produceren ben je er niet. Sterker, door toename van de productie van duurzame energie loopt het energienetwerk (het transportnetwerk) steeds vaker dicht.

 

En juist daar kunnen waterschappen hun wettelijke overcapaciteit op het energienetwerk inzetten. Door de netaansluiting van de RWZI (die feitelijk vaak maar 4 tot 5 % gebruikt wordt) te gebruiken voor opslag van duurzaam opgewekte energie in batterijen kan de energietransitie versneld worden. En het mooie is dat de RWZI daar een vergoeding voor ontvangt: het is dus goed voor de portemonnee en het milieu.

SemperPower helpt Waterschappen op het gebied van slimme opslag met haar AssetBooster propositie. Op basis van de beschikbare capaciteit zorgen wij ervoor dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de overcapaciteit van de netaansluiting. Hierdoor is lokaal een aanzienlijke ontlasting van het elektriciteitsnet mogelijk, zo blijkt uit het rapport van Pondera. En kan iedere RWZI een unieke bijdrage leveren aan het bereiken van de doelen uit het Klimaatakkoord.

 

De waterschappen zijn volop betrokken bij het Klimaatakkoord en zijn mede-ontwikkelaars van de 30 regionale energiestrategieën. Daarnaast zijn zij zelf ook al geruime tijd bezig met verduurzaming, bijvoorbeeld door energieproductie vanuit het vergisten van slib en (aanvullende) energieopwekking vanuit zon, wind en aquathermie.

 

Naar verwachting zal de vraag naar en de opwek van duurzame energie sterk stijgen. Een van de belangrijkste belemmeringen van de energietransitie is echter beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Dit is de reden waarom de Unie van Waterschappen opdracht heeft gegeven om mogelijkheden te onderzoeken voor de inzet van rioolwaterzuiveringen om lokaal een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem.

 

Wij kunnen RWZI’s helpen om energiedoelen uit het Klimaatakkoord te behalen door slim (en duurzaam) gebruik te maken van energieopslagsystemen. En SemperPower geeft daarvoor RWZI’s een aantrekkelijke vergoeding.

 

Waarom RZWI's gebruik maken van energieopslagsystemen?

Versnel de energietransitie met batterijen

Maak duurzaam gebruik van je netaansluiting

Groene oplossingen: financieel aantrekkelijk

 

Interesse in energieopslagsystemen?

Neem contact op met David Verweij op 0622202466 of stuur een mail naar dv@semperpower.com

Media