daniela paola alchapar RqFiJRzKj3c unsplash

Samen pionieren om de energietransitie een flinke duw te geven. Voor grote lokale en maatschappelijke impact.

Grootschalige energieopslag is relatief nieuw in Nederland. Het is dé ontbrekende schakel om de energietransitie te kunnen versnellen, maar iets nieuws is altijd spannend. Er is nog weinig vastgelegd in huidige wet- & regelgeving. SemperPower snapt de vragen en onzekerheden van gemeenten en overheden. Wij denken graag mee en hebben specialisten in huis die alles weten over energieopslagsystemen en relevante milieu- & omgevingswetgeving. Wie gaat er met ons pionieren?

Benieuwd wat wij
kunnen betekenen?

De energietransitie vertraagt, een serieus probleem

Landelijke en regionale milieudoelstellingen en energietransitie doelstellingen (RES) moeten behaald worden. Met alleen het produceren van meer duurzame energie door wind- en zonneparken te ontwikkelen, komen we er niet. De consumptie en productie van groene stroom raken uit balans. Congestie is een serieus probleem en de energietransitie stagneert. 

De energietransitie vertraagt niet alleen, de maatschappelijke, economische en lokale impact is ook groot. Hier kunnen we samen iets aan doen.

De huidige elektrische infrastructuur kan het niet meer aan. Wat zijn de consequenties op lokaal niveau?

 

  • Altijd stroom zal geen vanzelfsprekendheid meer zijn. 

  • De energieprijzen schommelen sterk, dat treft iedereen. 

  • Lokale bedrijven moeten soms jaren wachten op een nieuwe aansluiting en kunnen niet uitbreiden of vergroenen. Slecht voor de lokale economie.

  • Huizenbezitters kunnen nauwelijks nog zonnepanelen aan laten sluiten. 

  • Klimaatdoelstellingen kunnen niet worden behaald. 

 

Overheden en gemeenten spelen een cruciale rol in het vinden van de oplossing voor deze uitdagingen.

Energieopslag: een veilige, tijdelijke no-regret maatregel

SemperPower gelooft dat energieopslag op dit moment de beste oplossing is voor de grootste uitdagingen in de energietransitie. Bovendien is het een tijdelijke, no-regret maatregel. Energieopslagsystemen zijn zeer brandveilig en uitvoerig getest. Ook de ruimtelijke impact is klein. De systemen produceren weinig geluid en er is amper horizonvervuiling zoals bij windmolens. Niemand hoort het, bijna niemand ziet het.

Schermafbeelding 2022 12 12 om 20.34.
Onze batterijen zijn zeer brandveilig. Wij gebruiken altijd de best beschikbare techniek. We kiezen voor elk project opnieuw de allerbeste leveranciers. Hiermee garanderen wij kwaliteit.

Een uitdagende taak voor gemeenten

Het klimaatbeleid staat inmiddels hoog op de agenda. Belangrijk voor onze gezamenlijke missie om de energietransitie te versnellen. Gemeenten zijn bevoegd om vergunningen te verlenen en zijn daarmee onmisbaar in het realiseren van meer grootschalige opslag. Maar er is nog weinig vastgelegd in huidige wet- & regelgeving. Toch moeten gemeenten besluiten nemen. Een uitdagende taak. Onze experts denken graag mee.

Zet grootschalige energieopslag op de agenda

Alleen komen we er niet. De hulp van energieproducenten, landeigenaren, gemeenten, overheden, investeerders en capaciteithuurders is hard nodig. Alleen samen kunnen we nog meer opslaglocaties voor duurzame energie mogelijk maken. Alleen dán kunnen we de energietransitie versnellen.

Er is zowel regionaal als landelijk een urgent belang om het elektriciteitsnet te verlichten door het inzetten van energieopslagsystemen. Samen kunnen we het verschil maken.

Grootschalige opslaglocaties in Terneuzen en Vlissingen, zonder subsidies

SemperPower heeft een concrete oplossing en een sluitende businesscase. Subsidies zijn hiervoor niet nodig. We hebben alle expertise in huis en jarenlange ervaring in de duurzame energiesector om meer energieopslagsystemen in Nederland te realiseren en te exploiteren. Vooruitstrevende gemeenten Terneuzen en Vlissingen gingen al voor. Welke gemeente volgt?

Vragen? Wensen?
Wij gaan graag aan
tafel om mee te denken.

 

 

Veelgestelde vragen van gemeenten en overheden

1. Zijn energieopslaglocaties veilig?

Onze batterijen zijn zeer veilig. Wij gebruiken altijd de best beschikbare techniek. We kiezen voor elk project opnieuw de allerbeste leveranciers. Hiermee garanderen wij kwaliteit. De energieopslagsystemen voldoen aan strenge regelgeving en slagen met vlag en wimpel voor alle brandveiligheidstesten. Daarbij worden ze in compartimenten geplaatst, in extreem brandvaste kasten. Hiermee is het brand- en explosiegevaar tot een minimum beperkt en zijn ze niet gevoelig voor invloeden van buitenaf. Dit alles maakt onze opslaglocaties super veilig. De techniek die SemperPower inzet is betrouwbaar.

 

2. Wat is de impact op het gebied?

De energieopslagsystemen worden ingepast op daarvoor geschikte locaties waarbij de grond al een bestemming heeft of een tijdelijke bestemming kan verkrijgen. Niemand hoort het, bijna niemand ziet het. Na verwijdering van de systemen kan de grond meteen weer gebruikt worden. Een tijdelijke, no regret maatregel die veel bij kan dragen aan het klimaatbeleid.

3. Waarom als gemeente een vergunning verlenen?

Wat er voor jullie inzit? Bijdragen aan de regionale doelstellingen voor duurzame energie en duurzaamheid (RES). Lokale bedrijven sneller aansluiten op het net. Maar bovenal; meewerken aan een groenere toekomst. Een taak voor ons allemaal, zet het goede voorbeeld!

4. Kunnen we de lokale bevolking betrekken?

Wij denken graag mee over hoe we de inwoners van uw gemeente kunnen betrekken. Wij staan open voor lokale participatie. Bijvoorbeeld door lokale energiecoöperaties te laten participeren, een klankbordgroep of een lokaal fonds op te zetten. Wij gaan graag in gesprek om samen te denken aan mogelijkheden.