containers6

Noodzaak ontwikkeling grootschalige energieopslag

25 april 2023

NOODZAAK ONTWIKKELING GROOTSCHALIGE ENERGIEOPSLAG

Op 11 april 2023 heeft het CE Delft het 'Kernrapport Beleid voor grootschalige batterijsystemen en afnamenetcongestie' gepubliceerd. De hoofdconclusie van het rapport luidt dat batterijen noodzakelijk zijn voor de energietransitie en congestieneutraal aangesloten kunnen worden. Batterijen verergeren congestie dus niet. Wel concludeert het rapport dat batterijen netcongestie niet kunnen oplossen.

Het spreekt voor zich dat SemperPower achter de eerste conclusie van het CE Delft staat en dus van mening is dat grootschalige energieopslag essentieel is om de energietransitie te versnellen. Wij staan hierin gelukkig niet alleen, zo is te lezen in onderstaande quotes van onafhankelijke partijen als het ACM, EZK & TenneT.

Met betrekking tot het oplossen van netcongestie vinden wij dat door samenwerken en het maken van afspraken batterijen hier juist wel een bijdrage aan kunnen leveren. De overheid dient hier, naar onze mening, beleid voor te ontwikkelen. Onze mening wordt o.a. gedeeld door onafhankelijk energie-expert Jan Willem Zwang, en is uiteengezet in zijn artikel ‘Batterijen kunnen congestie wél oplossen’ [1].

ACM (Autoriteit Consument & Markt)

“De ACM wil de energietransitie versnellen voor iedereen. Het is daarom van belang dat de inpassing van elektriciteitsopslag gefaciliteerd wordt, onder andere via de structuur van de nettarieven. Naast hun rol bij het in balans brengen van vraag en aanbod, kunnen batterijen ook helpen om het net te ontlasten. Als batterijen het net consequent ontlasten kunnen investeringen worden voorkomen en kosten bespaard.” [2]

EZK (Economische Zaken & Klimaat)

“Er is veel flexibiliteit nodig om het toekomstige duurzame energiesysteem in balans te houden. Grootschalige batterijen zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen om de fluctuerende vraag én het fluctuerende aanbod (elektriciteit uit zon en wind) op elk moment met elkaar in balans te brengen. Batterijen hebben dus een belangrijke rol in een duurzaam, CO2-vrij, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem.” [3]


TenneT (COO dhr. Abbenhuis)

“Om de toekomstige leveringszekerheid veilig te stelle, zal beleid zich met name moeten richten op flexibilisering van de vraag, ontwikkeling van opslag en stimulering van regelbare opwekcapaciteit. ” [4]

 

 

Wij realiseren dat het oplossen van het geschetste probleem verder reikt dan één organisatie, of zelfs één techniek. We zijn dan ook van mening dat netverzwaring ook zeer belangrijk is. Echter, álle betrokken partijen en beschikbare technologieën zijn nodig om samen de energietransitie te versnellen. Overheden zullen dan ook haar rol moeten pakken en die regie nemen.