Terneuzen2

SemperPower en Essent slaan handen ineen om energietransitie te versnellen

9 maart 2022

Met een druk op de knop is onlangs één van de grootste batterijen officieel in gebruik genomen. Essent en SemperPower plaatste de 9,9 MWh batterij – bestaande uit drie opslageenheden ter grootte van een zeecontainer – bij windmolenpark Koegorspolder in Terneuzen. Voor Essent is dit de eerste opslagbatterij die zij in gebruik neemt. Dit soort slimme batterijen slaat duurzame energie op momenten van overvloed op, en laat deze weer vrij op momenten dat de markt daar om vraagt. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de opgewekte duurzame stroom.

 

“De energieprijzen zijn ontzettend hoog en een daling is nog niet in het vooruitzicht. Eén van de oplossingen is het opslaan van energie op momenten van overschot,” zegt Stephan Segbers COO, van Essent. “Hoe zorgen we ervoor dat duurzaam opgewekte energie niet verloren gaat? De oplossing is het tijdelijke overschot aan energie op te vangen in een batterij. Op het moment dat het nodig is, laat de batterij de reeds opgewekte stroom vrij om huishoudens alsnog van de eerder opgewekte duurzame stroom te voorzien. Dit maakt de energierekening weer betaalbaarder,” vervolgt hij.

Essent en SemperPower realiseren ook project in Vlissingen

Ondanks dat SemperPower een nieuwe speler op de markt is, ontwikkelt zij al meerdere grootschalige batterijprojecten. De samenwerking met Essent is erg veelbelovend. De afspraak is om ook een tweede project nabij Vlissingen te realiseren. SemperPower heeft als missie de energietransitie te versnellen, een missie waar Essent volledig achter staat. “We zijn enorm trots op ons contract met een gerenommeerd bedrijf als Essent,” zegt Bart de Brouwer, Trading director van SemperPower. “Bij SemperPower ontwikkelen, financieren en realiseren we nieuwe, innovatieve Energie Opslag Systemen (EOS). De samenwerking met Essent is voor ons belangrijk, omdat we daarmee de kans krijgen aan te tonen hoe onze oplossingen bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Door het teveel aan opgewekte energie tijdelijk op te slaan in slimme batterijen, Energie Opslag Systemen (EOS), zorgen we ervoor dat de windturbines kunnen blijven draaien en voorkomen we verspilling van duurzame energie. Een tijdelijk overschot aan windenergie kan in de batterijen worden opgeslagen en op een later tijdstip aan het energienetwerk worden geleverd.”

 

Opgewekte stroom matchen met stroomvraag van klanten

Essent streeft er naar om duurzame opgewekte stroom te matchen met de stroomvraag van haar klanten. Hiervoor zijn slimme oplossingen nodig. Grootschalige batterijopslag is er daar een van. De samenwerking met SemperPower zorgt ervoor dat de grootschalige batterijopslag in Terneuzen direct ingezet kan worden in het klantenportfolio van Essent. Dat levert op korte termijn al belangrijke inzichten op voor verdere ontwikkeling richting een 100% hernieuwbare energievoorziening.

 

Het in balans houden van het elektriciteitsnet is één van de grootste uitdagingen voor de overgang naar een 100% hernieuwbare energievoorziening in Nederland. Essent richt zich met EIS (Energy Infrastructure Solutions) op duurzame initiatieven in de markt voor duurzame energie.